Skip to main contents

 Students

2015

Doctoral Course
Takeo Akiyama, Takuya Kinoshita, Guan Zhe, Liao Yuntao, Rizwan Tariq
Master's Course 2nd
Teruyuki Shiraki, Hiroshi Matsui, Akihiro Kishimoto, Takahiro Koyama, Masataka Sakamoto, Yusuke Sato, Kohei Mikami, Guo Xinglong
Master's Course 1st
Youichiro Ashida, Mitsuhiko Arataki, Akihiro Ishimura, Akinori Inoue, Tatsuyoshi Ohnaka, Kazuki Koiso, Ryouta Kondo, Shinya Hamanaga, Tomohiro Hirakawa, Kengo Funatani, Zou Jingbo, Fu Qiuhao
Bachelor 4th
Yuma Ishihara, Takeaki Ohshita, Yasuhito Oshima, Yoshihito Sugimoto, Ryusei Nakano, Junpei Hosoda
Research Students
Wei Shencong

Hiroshima University
Graduate School of Engineering
Division of System Cybernetics

address

1-4-1 Kagamiyama, Higashihiroshima, 739-8527

FAX

082-422-7195